Uit het taalrapport 2015 van de Brusselse vicegouverneur bleek dat de taalwetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vijftig jaar na de invoering van de gecoördineerde wetten op het taalgebruik in bestuurszaken niet meer is dan een vodje papier waaraan zowel de lokale besturen als de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de voeten vegen. Uit het laatste taalrapport van de vicegouverneur blijkt namelijk dat hij in 2015 in totaal 1.168 dossiers heeft ontvangen over indienstnemingen in de 19 Brusselse gemeenten. Amper 407 van de betrokken personen beschikten over het vereiste taalattest en voldeden aan de taalvoorschriften. 761 personen werden in dienst genomen in strijd met de taalvoorschriften. 65,15% van de dossiers was dus niet in orde met de taalwetgeving. In 2014 was dat nog slechts 60,9%. Toch schorste de vicegouverneur slechts 541 van de 761 illegale aanstellingen.

Hierover gealarmeerd interpelleerde Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens de Brusselse regering. Vraag en antwoord vindt U via volgende link :Comm1