Brusselse leerlingen hebben minder slaagkansen in het hoger onderwijs, dan leerlingen elders in Vlaanderen. De taalachterstand in onze Vlaams-Brusselse scholen is daar zeker niet vreemd aan. Dominiek Lootens pleitte in de VGC voor taalbadklassen voor anderstalige leerlingen.