Strijd tegen Roma-bedelarij in Brussel moet prioriteit zijn

18 jul 2023 | Nieuws

De meerderheid van de bedelaars in Brussel zijn Roma afkomstig uit Roemenië. Dat blijkt uit een rapport van de KU Leuven. Op 15 jaar tijd zijn er meer Roma-bedelaars aanwezig in de hoofdstad, en ze zijn ook vaker dakloos. “De strijd tegen Roma-bedelarij en meer bepaald het gebruik van kinderen daarbij moet een prioriteit zijn”, zegt Dominiek Lootens-Stael Vlaams Belang-fractievoorzitter in het Brussels Parlement. “Bezoekers schrikken van de agressiviteit van de bedelaars, maar ook van de straffeloze houding tegen dat soort hinderlijk gedrag”. 

Vorig jaar voerde het college van Stad Brussel een nieuw reglement in rond kinderbedelarij. Het verbood bedelaars om vergezeld te zijn van kinderen of jongeren onder zestien jaar. Maar dat reglement werd geschorst door Brussels minister voor Lokale Besturen Bernard Clerfayt (DéFI). “Niet te begrijpen”, aldus Lootens-Stael. “Sindsdien is er niets ondernomen om de hinderlijke bedelarij een halt toe te roepen in het Gewest. In tegendeel, men stelt vandaag vast via de studie dat Roma-bedelaars in grotere aantallen aanwezig zijn dan 15 jaar geleden.”

“Het probleem van hinderlijke bedelarij, veelal georganiseerd door Oost-Europese malafide organisaties waarbij zeer vaak misbruik gemaakt wordt van kinderen, is immens. Vooral in het toeristische centrum van de stad is het probleem zeer acuut. Dat het stadsbestuur van Brussel daar wel iets aan trachtte te doen was een positieve zaak”, vervolgt Lootens-Stael. “Mensen zijn compleet verbouwereerd van wat ze te zien krijgen: hordes aan Roma’s die systematisch en op agressieve wijze de toeristen lastigvallen, zonder dat de politie iets onderneemt om ze te stoppen. Straffeloosheid, dat is wat ze onthouden van onze hoofdstad.”

Het toelaten van de kinderbedelarij leidt tot de creatie van de volgende generatie bedelaars

Dominiek Lootens-Stael

Fractievoorzitter Brussels Parlement, Vlaams Belang

Nochtans voorziet het Globaal Veiligheids- en Preventieplan van het Gewest in punt 4.1 een opvoering van de strijd tegen de georganiseerde bedelarij in het kader van de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel. “Alleen is daar weinig van te merken, zowel op wetgevend vlak als in de praktijk op straat”, zegt Lootens-Stael. “Bij bedelarij komen ook verschillende maatschappelijke problemen samen, zoals armoede, verslaving, gebrek aan huisvesting en een leven in de illegaliteit. Dat zijn allemaal problemen waarmee Brussel ten overvloede kampt, na dertig jaar onafgebroken links bestuur”. 

Het Vlaams Belang vraagt al jaren om een harde en doeltreffende aanpak van de hinderlijke bedelarij via een gewestelijk verbod op bedelarij met een specifieke vermelding van de kinderbedelarij. “We mogen malafide organisaties geen vrij spel geven om met de toekomst van jonge kinderen te spelen”, besluit Lootens-Stael. “Dat leidt tot de creatie van de volgende generatie bedelaars. Dit alles toont weer de onbestuurbaarheid en de inefficiëntie van het Brussels kluwen aan. Onze hoofdstad, bewoners en bezoekers verdienen beter.”