Schrappen subsidies Internationaal Folklorefestival Brussel. Te Vlaams en te volks voor de VGC?

09 okt 2018 | Initiatieven, Persberichten

Vlaams Belang blijft ijveren voor ondersteuning festival.

Dit jaar organiseert de vzw Bru-West reeds voor de 27ste maal het Internationaal Folklorefestival oftewel Meiboomfestival. De Werkgroep Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) had echter besloten om hier geen subsidies meer aan toe te kennen, en ondermijnt op die manier de werking van een goed draaiend initiatief dat vele honderden gezinnen bereikt.

Eén van de argumenten om geen subsidies meer toe te kennen is dat het festival geen breed genoeg publiek zou bereiken. Lees tussen de regels: een folklorefestival is misschien te Vlaams voor de multiculturele VGC, alhoewel ruim 400 gezinnen en meer dan 1000 sympathisanten zijn aangesloten bij de organisatie. Ook scholen uit Brussel en de ruime omgeving vonden en vinden vaak hun weg naar het gereputeerde folklorefestival.

Vanuit Bru-West  werd hieromtrent reeds op 24 mei een schrijven met vragen gericht aan VGC-Collegelid Pascal Smet, maar een antwoord op hun brief bleef uit. Daarom stelde Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens hierover vandaag de nodige vragen in de commissie cultuur van de VGC.

De afkeer vanuit de VGC voor het Internationale Folklorefestival is blijkbaar niet nieuw. Daar waar op de VGC-webstek initiatieven zoals 11-11-11 en allerhande etnisch-culturele initiatieven wel vermeld worden onder de rubriek ‘sociaal-culturele verenigingen’ werd Bru-West en de overkoepelende federatie FVK nooit mee opgenomen.

Dominiek Lootens: “Ik ben verheugd dat de druk die het Vlaams Belang in dit dossier uitgeoefend heeft er nu toe zal leiden dat vanuit de VGC alsnog zal onderzocht worden op welke manier dit mooie initiatief verder kan ondersteund worden. Het Internationaal Folklorefestival is een initiatief dat iedere steun verdient. Ik zal dit dossier dan ook op de voet blijven opvolgen om er zeker van te zijn dat Collegelid Smet de daad bij het gegeven woord zal voegen!”