Gebrek aan respect door sommige islamieten, niets nieuws helaas

Terwijl islamitische terroristen in Berlijn opnieuw dood en vernieling zaaiden, protesteerden tijdens de Brusselse gemeenteraad enkele vnl islamitische “jongeren” tegen wat ze de religieuze onderdrukking door Stad Brussel noemen.

In Brussel weigert de bevoegde schepen namelijk nog langer huwelijken te voltrekken wanneer de bruid en/of bruidegom niet de nodige beleefdheid kan opbrengen om de schepen de hand te schudden. Dat gebrek aan elementaire beleefdheid komt voort uit religieuze overtuigingen waarbij islamitische vrouwen een man geen hand geven, en islamitische mannen een vrouw weigeren de hand te schudden.

De islamitische manifestanten zetten zich af tegen wat ze noemen “een gebrek aan respect ten opzichte van mensen die ervoor gekozen hebben om hun religie openbaar te manifesteren”. De wereld op zijn kop natuurlijk, en dat niet voor het eerst. Voor heel wat islamieten lijkt respect slechts een eenrichtingsstraatje te zijn, waarbij het voor hen absoluut niet nodig is om zelf ook maar een greintje respect op te brengen voor de waarden en tradities van onze samenleving, de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, enzoverder.

Het Vlaams Belang steunt in deze dan ook de Brusselse schepen Courtois, die terecht eist dat de bruidsparen inderdaad zelf het nodige respect zouden opbrengen voor zijn ambt en voor onze waarden en cultuur.

Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “Ik roep dan ook alle Brusselse gemeenten op om het voorbeeld van Brussel Stad te volgen. Islamitische bruidsparen die het nodige respect voor onze samenleving niet kunnen opbrengen, gaan maar beter huwen in islamitische landen waar zulk gedrag blijkbaar nog steeds wordt getolereerd. Meer nog: wat het Vlaams Belang betreft zou IEDERE ambtenaar – of het nu een schepen of een loketbeambte is – die geconfronteerd wordt met personen die (om welke reden dan ook) weigeren het nodige respect op te brengen het recht moeten hebben om deze personen niet verder te helpen.