Procureur vraagt veroordeling Bruzz wegens weigering publiceren recht van antwoord Vlaams Belang

12 okt 2018 | Focus, Nieuws

Vandaag (12 oktober) vroeg de procureur voor de rechtbank in Brussel de veroordeling van het Brussels gesubsidieerde stadsmagazine Bruzz. Op 16 mei van dit jaar schreef hoofdredacteur Steven van Garsse in zijn editoriaal dat het Vlaams Belang een partij zou zijn die de democratie bedreigt. Omdat het Vlaams Belang zoveel klinkklare nonsens niet zomaar over zijn kam laat gaan, had de partij op 28 mei een recht van antwoord naar Bruzz gestuurd. Bruzz vond het echter niet nodig om, zoals de wet het nochtans voorschrijft, dit recht van antwoord te publiceren, maar beperkte zich tot het inkorten ervan, het weglaten van de naam van één van de twee ondertekenaars, en het ergens achteraan in het blad als ‘lezersbrief’ te plaatsen.

De procureur gaf vandaag het Vlaams Belang gelijk door te stellen dat het afdwingen van een recht van antwoord via een rechtbank weliswaar een ‘ultimum remedium’ is, maar dat het Vlaams Belang door de onwil van Bruzz en haar hoofdredacteur geen andere keuze had.

Het Vlaams Belang hoop dat vanaf nu eindelijk het gezond verstand zal zegevieren in de redactielokalen van Bruzz. Want het is niet het Vlaams Belang dat een bedreiging is voor de democratie, maar wel die pers die de regels van de wet en de deontologie aan haar laars lapt.