Het Brussels Parlement nam vandaag een reeks voorstellen aan die de openbaarheid van bestuur en de politieke deontologie ten goede zouden moeten komen. Dat was nodig, want de geloofwaardigheid van de hoofdstedelijke politiek was de jongste jaren tot diep onder het nulpunt gezakt.

Het Vlaams Belang is tevreden met deze eerste reeks maatregelen, maar heeft toch enkele bedenkingen over de geloofwaardigheid van het één en ander. Deze legislatuur nog hebben wij bijvoorbeeld in het kader van de openbaarheid van bestuur aan de minister-voorzitter (Vervoort, PS) meermaals de erkenningsdossiers van de Brusselse moskeeën opgevraagd. Zonder resultaat echter – zelfs zonder een beleefdheidsantwoord. Dat de PS nu zelf mee voorstellen indient voor meer openbaarheid van bestuur terwijl haar mandatarissen in de praktijk juist een totaal tegenovergestelde politiek voeren is toch wel bijzonder.

Ook wat betreft de bezoldigingen mag er gerust meer openheid bestaan. De burger heeft inderdaad het recht om te weten waar zijn belastinggeld aan wordt besteed. Alleen dient die openheid zich niet te beperken tot verkozen mandatarissen. Ook wat betreft pakweg een regeringscommissaris bij de MIVB zou de burger het recht moeten hebben om te weten welke vergoedingen en andere voordelen allerhande zo een personen ontvangen. Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “Ik hoop dan ook dat de teksten die vandaag voorliggen slechts een eerste aanzet zullen zijn om ook de verborgen geldstromen naar politieke vriendjes, instellingen en vzw’s bloot te leggen. Ook en vooral daar zijn er heel wat stinkende potjes die niet langer kunnen gedekt blijven. Wat we hebben meegemaakt met bijvoorbeeld de SamuSocial is maar het topje van de ijsberg.”

Het Vlaams Belang wijst ook op de gemiste start van heel dit transparantie- en deontologieverhaal. Naar aloude politieke cultuur werd alles bekokstoofd in het besloten kringetje van de traditionele machtspartijen, en werd de kritische oppositie van zowel de linkerkant als de rechterkant van het politieke spectrum (Vlaams Belang en PvdA) er opnieuw angstvallig buiten gehouden. Qua openbaarheid en transparantie was dat alvast weer een statement dat kon tellen!