Vlaams Belang verzet zich tegen extra taalfaciliteiten in Brussel

 

De inschrijving voor de gemeenteraadsverkiezingen van ettelijke honderden expats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dreigde in het water te vallen doordat de inschrijvingsformulieren niet tijdig en niet correct bij de gemeentebesturen werden ingediend.

In het begeleidende schrijven stond zowel in het Nederlands als het Frans dat de formulieren in een gefrankeerde omslag dienden verzonden te worden. Maar blijkbaar begrijpen heel wat expats Nederlands noch Frans en werden de formulieren ongefrankeerd verzonden, waardoor ze vaak veel te laat toekwamen bij de gemeentes.

Toch ging de Stad Brussel, nadat 152 brieven na de deadline toekwamen, aankloppen bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken voor advies. De diensten van minister Jan Jambon schuiven de hete aardappel echter opnieuw terug naar de gemeenten en stellen dat het aan de gemeenten zelf toekomt om te beslissen of ze de expats wiens brief te laat toekwam, alsnog kunnen inschrijven.

Het Vlaams Belang gaat niet akkoord met deze gang van zaken. De wet is de wet, ook voor die expats die wel mee willen beslissen over het politieke landschap in dit land maar blijkbaar geen eenvoudig zinnetje Nederlands of Frans begrijpen. Men zou nochtans durven denken dat tenminste één van de landstalen begrijpen een minimum zou zijn om überhaupt te mogen stemmen.

Het pleidooi dat nu bij sommigen weerklinkt om ook het Engels als communicatietaal met die expats te gaan gebruiken, is te gek voor woorden. Het Vlaams Belang is alvast niet bereid om in dit land bijkomende taalfaciliteiten te gaan voorzien. Dat hele gegeven staat trouwens in schril contrast met de manier waarop in het buitenland wonende Vlamingen slag om slinger iedere communicatie omtrent Belgische verkiezingen in het Frans ontvangen.