Ondanks mededeling FOD Volksgezondheid: mondmaskers mogelijk giftig

24 feb 2021 | Nieuws

Het Vlaams Belang neemt met ontsteltenis kennis van de berichten dat de 15 miljoen stoffen mondmaskers die door de overheid gratis via apotheken werden bedeeld mogelijk giftig zijn. “Hierover werden in mei en juni al vragen gesteld”, zegt Kamerlid Dominiek Sneppe (Vlaams Belang). “Ik zal minister van Volksgezondheid Frank Vandenboucke (sp.a/Vooruit) over deze zaak grondig ondervragen.” Mondelinge en schriftelijke vragen werden ondertussen ingediend.

Volgens de Franstalige openbare omroep RTBF, die een vertrouwelijk rapport van gezondheidsinstituut Sciensano kon inkijken, zijn de door Defensie bij het Luxemburgse bedrijf Avrox bestelde maskers mogelijk giftig. Het textiel blijkt immers nanodeeltjes van zilver en titaniumdioxide te bevatten, en inademing hiervan is schadelijk voor de luchtwegen. “Zelfs de Hoge Gezondheidsraad heeft een gedetailleerd rapport overgemaakt aan de minister, waarin wordt afgeraden de mondmaskers nog te gebruiken”, aldus Sneppe. “Hopelijk is dit, meer dan een half jaar na de louche aanbesteding die onze hele textielsector deed steigeren, het laatste lijk van Avrox dat uit de kast valt.” 

“Het Vlaams Belang peilde reeds in mei 2020 bij de verantwoordelijke minister naar een kwaliteitscontrole op de mondmaskers van Avrox”

Dominiek Sneppe

Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Vlaams Belang

“Echt wraakroepend is dat er, los van de mogelijke onregelmatigheden bij deze aanbesteding, destijds al onmiddellijk vragen werden gesteld bij de veiligheid van de door Avrox geleverde mondmaskers. Op 15 juni 2020 berichtte Het Laatste Nieuws bijvoorbeeld dat de mondmaskers van Avrox nog gevaarlijker waren dan eerst gedacht”, vervolgt Sneppe. “Maar dat desondanks de FOD volksgezondheid stelde dat er zich geen probleem vormde met de veiligheid van deze mondmaskers.” In een persbericht gaven de Belgische modefederatie Creamoda, de Federatie inzake Veiligheid en Welzijn Febelsafe en de Federatie van de Belgische Textielverzorging ook al aan dat de mondmaskers van Avrox werden behandeld met een antibacterieel biocide op basis van zilverionen en dat dit een gevaar voor de gezondheid kan zijn.

Hoewel Sciensano ondertussen al in een persbericht heeft gesteld dat het momenteel nog te vroeg is om conclusies te trekken uit het rapport, is het Vlaams Belang er hoegenaamd niet gerust in. “De hele mondmaskerhistorie tot op heden is vanwege de overheid niet van die aard geweest om ons rust en vertrouwen in te boezemen”, besluit Sneppe. “Deze keer moet er vanwege de minister op vele vragen een duidelijk antwoord komen. Zo wil ik onder meer weten waarom het rapport van Sciensano geheim moest blijven, of er reeds pathologieën opdoken die een oorzaak kunnen hebben in het dragen van de mondmaskers van Avrox, en wat de FOD Volksgezondheid deed besluiten dat de maskers veilig waren.”

⬛