Tussen 2015 en 2017 waren er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maar liefst 20 incidenten waarbij vrachtwagens schade hebben veroorzaakt aan tunnels. Voornamelijk de Leopold-II-tunnel werd hierdoor getroffen. De herstellingswerken voor deze incidenten kostten in totaal zo’n 400.000 euro excl BTW. Los daarvan is er de enorme kostprijs van de vele uren file veroorzaakt door deze ongevallen. Dat alles blijkt uit een antwoord van minister Smet op een vraag van Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens.

Boven de ingang van de Brusselse tunnels wordt weliswaar via signalisatie een verbod voor de tonnenmaat boven de 3.5t aangeduid, maar ontbreekt grotendeels de signalisatie die aangeeft hoe hoog (en breed) een bepaalde tunnel is.

Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “Ik dring er bij de minister dan ook op aan om zo snel als mogelijk, en boven alle tunnels in het Gewest, de nodige signalisatie te voorzien die aangeeft hoe hoog een tunnel is, teneinde dit soort van kostelijke incidenten tot een absoluut minimum te beperken.”