Netheid in Brussel, een prioriteit voor het Vlaams Belang

Zo kan het niet meer verder!

Sluikstorten en verloedering van de openbare ruimte is een gegeven waarmee de Brusselaar dagelijks geconfronteerd wordt. Dat is begrijpelijk: elke dag krijgt Net Brussel meer dan 50 meldingen van sluikstorten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Enkel op het grondgebied van Brussel-Stad halen de stadsdiensten elke dag 7 ton aan gedumpt afval op. Voor het ganse Gewest is dat wekelijks 100 ton of 100 000 kg aan illegaal afval!

Dit zijn hallucinante cijfers die de harde en miserabele situatie van ons Gewest blootleggen. Het asociaal gedrag van bepaalde individuen, het ‘je-m’en-foutisme’ naar de gemeenschap toe. Uiteindelijk komt dit steeds ten koste van wie wel de moeite doet om zijn omgeving proper te houden. Eerlijke burgers betalen tot 2x de prijs hiervoor: eenmaal voor de verwerking van hun eigen afval, andermaal voor dat van de sluikstorters via hun belastingen.
Van repressie is er bijna geen sprake. Zo werden er in het jaar 2019 slechts 27 sluikstorters op heterdaad betrapt: een verkeerd signaal voor wie zich asociaal gedraagt in Brussel.

Zo kan het niet meer verder! Brussel noemt zich trots de hoofdstad van Europa, maar draagt daarbij ook de titel van de vuilste stad van het land. Ondanks de komst van een Ecolo-Groen regering in 2019, is er nauwelijks vooruitgang geboekt. Het Vlaams Belang is de enige partij die de zaken durft te benoemen zoals ze zijn en serieuze voorstellen formuleert die onmiddellijk uitgevoerd kunnen worden.

Aantal sluikstorters op heterdaad betrapt in 2019

Aantal ton sluikstortafval wekelijks opgehaald in het Brussels Gewest

Aantal dagelijkse meldingen van sluikstorten bij Net Brussel

Doe mee, meld vuiligheid in je buurt en bouw mee aan een proper Brussel!

Onze voorstellen

Voor een stad die zichzelf promoot als Europese hoofdstad ligt Brussel er vaak maar vies bij. Het Vlaams Belang wil van Brussel een voorbeeldstad maken op het vlak van openbare netheid. Daarom stellen we voor:

  1. De inrichting van meer en betere containerparken waarvan de openingsuren zijn aangepast op de werkende Brusselaar. Meer containerparken die meer afvalsoorten aanvaarden en die 6 dagen op 7 open zijn.
  2. Actief opsporen en beboeten van sluikstorters, desnoods met cameratoezicht.
  3. Gratis maken van de containerparken voor de Brusselaars. Sorteren en recycleren moet iedereen kunnen, ook zij die het minder breed hebben.
  4. Vuilnisophaling ‘s avonds buiten de spitsuren organiseren zodat vuilzakken gedurende de nacht niet opengescheurd raken en straten niet kunstmatig vuil worden.
  5. Aanleg van ondergrondse afvalcontainers in dichtbewoonde wijken zodat de straten geen stortplaatsen worden.
  6. Net Brussel exclusief bevoegd maken voor het afvalbeleid van de hoofdstad. Op dit ogenblik zijn zowel de 19 gemeenten als het gewest bevoegd voor het afvalbeleid, en dat zorgt voor inefficiëntie.
  7. Het gebruik van statiegeld aanmoedigen om recyclage te bevorderen en de afvalberg te verminderen.

Met het Vlaams Belang voor een net Brussel!