In mei 2016 verleende het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een vergunning voor de opslag van 450 kg explosieven en munitie in de kelders van het Justitiepaleis. In realiteit werd er echter om en bij de 5000 kilogram munitie en explosieven gestockeerd, op een manier die allesbehalve reglementair is. De munitie moet immers worden opgeslagen in gewapende koffers en in afgesloten lokalen, wat niet het geval bleek te zijn. Hierdoor gealarmeerd trok Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens op 20 januari in plenaire vergadering van het BHP aan de bel bij Brussels minister Fremault die verantwoordelijk was voor de aflevering van de milieuvergunningen.

In eerste instantie trok Fremault de paraplu open door te stellen dat de veiligheid van de bezoekers en werknemers in het Justitiepaleis nu eenmaal niet haar bevoegdheid was.  Een nogal kortzichtige houding die het Vlaams Belang maar matig kon appreciëren. Lootens drong er dan ook sterk op aan om de milieuvergunning voor de opslag in het Justitiepaleis in te trekken.

Vandaag stelt het Vlaams Belang tevreden vast dat hieraan gevolg werd gegeven. De vergunning werd ingetrokken, en het Vlaams Belang vraagt dan ook dat de zowat 5 ton explosieven die er nu nog liggen opgeslagen zo snel als mogelijk worden verwijderd.  Dat dit nog niet gebeurde ligt blijkbaar vooral aan het feit dat ‘Justitie’ hiervoor een factuur van zowat 18.000 euro zou moeten betalen aan ‘Defensie’, dat instaat voor de verwijdering. Een totaal absurde situatie dus waarbij de ene federale dienst de andere niet wil betalen, en zo de veiligheid van honderden personen in en om het Justitiepaleis op de helling zet.

Tenslotte dringt het Vlaams Belang er ook op aan dat er geen nieuwe milieuvergunning voor de opslag van explosieven en munitie zou worden afgeleverd voor het Justitiepaleis (een nieuwe aanvraag zou eerstdaags ingediend worden) zolang er geen 100% zekerheid is dat deze op de correcte manier zal bewaard worden, en zonder dat de maximumhoeveelheid wordt overschreden.