Het Vlaams Belang is absoluut niet te spreken over de wel zeer kortzichtige reactie van Evers waarnemend burgemeester Pierre Muylle (PS) die de oprichting van een babyluik of vondelingenschuif op grondgebied van zijn gemeente verbood. Onmiddellijk nadat de vzw Corvia een dergelijk luik had geopend, vaardigde hij een politieverordening uit die de onmiddellijke stopzetting van de uitbating beval.  Nochtans bestaat er in Antwerpen bvb. een gelijkaardig initiatief dat de jongste jaren meer dan eens haar nut heeft bewezen. Dit jaar alleen al werd er drie maal beroep gedaan op het initiatief.

Het Vlaams Belang is van oordeel dat de overheid minstens in de grote Vlaamse steden dergelijke babyluiken zou moeten openen. De verarming van de grootstedelijke bevolking waarbij steeds meer gezinnen onder de armoedegrens leven en steeds meer moeders in bijzonder moeilijke omstandigheden een kindje baren, leidt immers steeds meer tot dramatische situaties waarbij baby’s op een ongeoorloofde wijze te vondeling worden gelegd, zeg maar “gedumpt” (vaak met de dood van de baby tot gevolg).

Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “Het mag duidelijk zijn dat de betrokken baby’s dankzij het bestaan van de schuif recht op leven hebben gekregen. De diverse overheden, ook de VGC, dienen in deze dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen. Met de organisatie en installatie van een ‘babyluik’ kunnen zij een essentiële bijdrage leveren bij het redden van het leven van sommige kinderen. Het Everse verbod is in dat opzicht bijzonder kortzichtig te noemen.”

Het Vlaams Belang zal tijdens de eerstkomende zitting van de Vlaamse Gemeenschapscommissie hierover interpelleren, en voorstellen dat de VGC zelf actief zou meewerken aan de oprichting, en participeren in de werking van een eerste Brusselse babyluik.

Dominiek Lootens

Fractievoorzitter Vlaams Belang