In sommige Jetse wijken en straten hebben de criminelen dermate vrij spel dat de buurtbewoners zich na zonsondergang niet langer buiten durven te begeven. Dat blijkt uit een criminaliteitskaart die enkele bewoners van de Jetse De Greef wijk hebben opgesteld.

Voornamelijk de omgeving tussen het kerkhof van Jette en Esseghem wordt geteisterd door criminelen die het geweld niet schuwen: overvallen, diefstallen met geweld,…. De meer ‘groene’ zones van Jette zoals rond het Koning Boudewijnpark zijn dan weer het geliefkoosde speelterrein van drugdealers.

De buurtbewoners zijn de criminaliteit en de overlast beu, en trekken aan de alarmbel. Volgens hen gebeuren de meeste criminele feiten in de driehoek Esseghem-Boudewijnpark en Modelwijk. Vooral dat laatste is problematisch: de Modelwijk bevindt zich op grondgebied van Brussel-Stad en dus in een andere politiezone. Dit toont nogmaals de nood aan een eengemaakte Brusselse politiezone.

Het Vlaams Belang steunt de buurtbewoners in hun protest. Brussels Vlaams belang fractievoorzitter en lijsttrekker in Jette Dominiek Lootens: “Dit soort van criminele feiten worden maar al te vaak weggezet als ‘kleine criminaliteit’. Voor de moegetergde buurtbewoners is het echter alles behalve dat. Wanneer je na donker in je eigen buurt niet meer buiten kan en dus de facto wordt gegijzeld in je huis, dan is dat geen kleine criminaliteit maar dan is dit bijzonder ernstig.”

Het Vlaams Belang eist dan ook een krachtdadig antwoord van de Jetse en Brusselse overheid.  De partij pleit voor een absolute nultolerantie tegen iedere vorm van overlast en criminaliteit. Dankzij de buurtbewoners zijn de pijnpunten gekend – het is nu aan de ordediensten om doortastend in te grijpen. Extra inzet van politieagenten en meer en betere camerabewaking in en rond de probleemzones zijn daarbij het absolute minimum. Enkel doortastende actie op het terrein zelf kan het tij doen keren.

Dominiek Lootens: “Het is trouwens bedroevend dat het zo ver is gekomen dat de burgers zelf de criminele activiteiten in Jette in kaart moeten gaan brengen. Het is in de eerste plaats de taak van de diverse overheden (gemeente en gewest) om de veiligheid van de burgers te garanderen. We kunnen enkel maar vaststellen dat zowel het gewest als de gemeente Jette hier schromelijk in gebreke zijn gebleven. Dit is niets minder dan schuldig verzuim in hoofde van het Jetse gemeentebestuur.

Via een interpellatie in het Brussels Parlement zal Dominiek Lootens mee druk op de ketel blijven zetten.