Energie, een luxeproduct?

L’énergie, un produit de luxe ?

26.11.2022 • 14:00

Gratis / Gratuit

De energiecrisis treft ons vandaag allemaal: gepensioneerden, alleenstaanden, zelfstandigen en zelfs veel tweeverdieners komen financieel in de problemen. Maar hoe is het zo ver kunnen komen? En wat kunnen we in de toekomst doen om een nieuwe crisis te vermijden? Het zijn vragen die veel mensen zich terecht stellen en waar het Vlaams Belang nu een antwoord op formuleert.

La crise de l’énergie nous touche tous :
pensionnés, professions libérales, personnes isolées, et même les couples ayant deux revenus. Comment en est-on arrivé là ? Et que peut-on faire pour éviter une nouvelle crise de l’énergie dans le futur ? Ce sont des questions qui taraudent les gens et auxquelles le Vlaams Belang apporte une réponse.

Gastspreker • Invité

Reccino Van Lommel

Federaal parlementslid en energiespecialist

Député fédéral et spécialiste de la question énergétique

Voorwoord • Introduction

Dominiek Lootens-Stael

Fractievoorzitter Vlaams Belang in het Brussels Parlement

Chef du groupe Vlaams Belang au Parlement bruxellois

Nawoord • Clôture

Bob De Brabandere

Senator en voorzitter van het Vlaams Belang Brussel

Sénateur et président du Vlaams Belang Bruxelles

Programma

14:00 • Ontvangst

14:15 • Voorwoord door Dominiek Lootens-Stael

14:30 • Uiteenzetting over de energieproblematiek door Reccino Van Lommel

15:30 • Nawoord door Bob De Brabandere

15:45 • Receptie

Programme

14:00  Accueil

14:15 • Introduction par Dominiek Lootens-Stael

14:30 • Exposé sur les problèmes liés à la crise de l’énergie par Reccino Van Lommel

15:30 • Clôture par Bob De Brabandere

15:45 • Réception

Inschrijven • S’inscrire 

1
2
3