De verplichte sterilisatie van katten laat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest helaas nog steeds op zich wachten.  Elk jaar stijgt de kattenpopulatie in België met 6%.

Jammer genoeg stijgt het aantal achtergelaten katten verhoudingsgewijs met het aantal geboorten. Hierdoor zijn de dierenasielen verplicht per jaar zowat 15.000 katten voor wie ze geen nieuw baasje konden vinden te laten inslapen. Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens stelt vast dat het in Brussel helaas niet anders is.

In 2016 werden in totaal 2370 volwassen katten en 1421 kittens opgevangen in de Brusselse asielen. Daarvan werden 904 volwassen katten en 521 kittens geëuthanaseerd.

1499 volwassen katten en 768 kittens vonden (nadat ze in het asiel werden gesteriliseerd) gelukkig wel een nieuw baasje.

De verplichting op sterilisatie van katten in Brussel werd eind oktober 2015 nochtans met veel poeha aangekondigd door de hoofdstedelijke regering, maar anderhalf jaar later wachten dierenvrienden nog steeds op een concreet initiatief ter zake. Sommige gemeenten nemen weliswaar zelf reeds maatregelen (Anderlecht betaalt particulieren de sterilisatie van katten terug, Schaarbeek geeft een premie) maar het Brussels Gewest met Staatssecretaris Debaets blijven in deze nog steeds schromelijk in gebreke.

 

(cijfers: vraag nummer 285 van Dominiek Lootens aan Staatssecretaris Debaets)