Puur amateurisme. Anders valt de invoering van de nieuwe biologisch afbreekbare groene zakken in het Brussels Gewest niet te noemen.

De verkoop van de oude niet-afbreekbare zakken is sedert 1 januari van dit jaar verboden. Maar intussen, zes maanden later, zijn de nieuwe zakken nog steeds niet in de winkels te vinden, en de winkeliers zelf weten ook niet wanneer ze er zullen komen, zo blijkt.  Kortom: het nieuwe systeem lijkt vlug-vlug te zijn ingevoerd en zonder ook maar enige ernstige communicatie of strategie hieromtrent.

Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “We krijgen de jongste weken heel wat klachten van Brusselaars die vaststellen dat ze een half jaar na de invoering ervan nog steeds geen groene zakken kunnen aankopen in de winkel. Nu moeten ze daarvoor speciaal naar de amper vier gewestelijke containerparken rijden. En als kers op de taart mag men daar maximum amper twee rollen per keer aankopen. Dit is al te gek voor woorden. Met die totaal amateuristische manier van werken wordt het sluikstorten in het Gewest enkel maar in de hand gewerkt.”

Dat inwoners van de 19 Brusselse gemeenten vandaag speciaal de wagen naar het containerpark moeten nemen om twee rolletjes groene zakken aan te kopen is trouwens ook niet echt milieuvriendelijk te noemen.

Het Vlaams Belang eist dan ook dat de verkoop van de nieuwe zakken in de winkels zo snel als mogelijk wordt geregeld en dat in afwachting daarvan er per gemeente minstens één verkooppunt wordt opengesteld waar de inwoners een ongelimiteerd aantal zakken zou kunnen aankopen.