Tijdens de plenaire vergadering van de GGC van 21 april 2017 werd gedebatteerd over de “verplichte inburgering” in Brussel. Voor het Vlaams Belang een stap in de goede richting, maar totaal onvoldoende. In zijn tussenkomst wees Vlaams Belang volksvertegenwoordiger Lootens op het te vrijblijvende karakter van het hele systeem. Hij diende dan ook enkele amendementen in om die vrijblijvendheid weg te werken en de inburgering meer dwingend te maken. De amendementen werden echter stuk voor stuk weggestemd door alle andere partijen – ook door die partijen die anders een grote mond opzetten over asiel en inburgering.

De tussenkomst van het Vlaams Belang is te vinden op : Plenaire VVGGC 2 april 2017