Massa-immigratie 

Ondergaan of tegengaan?

Immigration de masse

Combattre, fuir ou subir ?

06.05.2023 • 11:00

 

Zuilenzaal, Vlaams Parlement

Leuvenseweg 86, 1000 Brussel  Rue de Louvain 86, 1000 Bruxelles

 

Zonder inschrijving wordt de toegang u geweigerd!

Sans inscription, l’entrée vous sera refusée !

Massamigratie heeft Brussel onmiskenbaar veranderd en niet ten goede. Die massamigratie is echter geen natuurfenomeen dat we lijdzaam moeten ondergaan. Een ander beleid is niet alleen noodzakelijk, maar zeker ook mogelijk. Dan zullen we wel het geweer van schouder moeten veranderen en zonder politiek correcte taboes kiezen voor de toekomst van ONZE mensen.

L’immigration de masse a mutilé le visage de Bruxelles. Cette immigration de masse n’est pas un phénomène naturel que nous devons subir. Une autre politique n’est pas seulement désirable, mais surtout nécessaire. C’est la seule manière d’en finir avec les tabous du “politiquement correct” et d’assurer le futur de NOS gens.

Gastspreker • Invité

Filip Dewinter

Vlaams volksvertegenwoordiger

Député au Parlement flamand

Gastspreker • Invité

Renaud Camus

Franse schrijver, auteur “Le Grand Remplacement”

Écrivain français, auteur “Le Grand Remplacement”

Nawoord • Clôture

Bob De Brabandere

Senator en voorzitter van het Vlaams Belang Brussel

Sénateur et président du Vlaams Belang Bruxelles

Voorwoord • Introduction

Dominiek Lootens-Stael

Fractievoorzitter Vlaams Belang in het Brussels Parlement

Chef du groupe Vlaams Belang au Parlement bruxellois

Programma

11:00 • Ontvangst

11:15 • Uiteenzetting

13:00 • Receptie

Programme

11:00  Accueil

11:15 • Conférence

13:00 • Réception

Inschrijven • S’inscrire 

1
2
3