Het Islamitisch Cultureel Centrum (ICC), met zijn zetel in de Grote Moskee van Brussel, heeft tussen 2012 en 2014 1,2 miljoen euro uitgegeven aan personeel voor “het uitdragen van zijn ideologie”. Dat verklaarde administrateur-generaal Jaak Raes van de Staatsveiligheid in de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart. Naast de 1,2 miljoen euro verdeelde het ICC bovendien 600.000 euro onder de vorm van schenkingen aan personen en associaties die een “islamistische” visie propageren.

Met andere woorden: het ICC wendde haar middelen aan om onze hoofdstad te islamiseren. Wetende dat dit ICC bovendien in belangrijke mate gefinancierd wordt vanuit Saoedi-Arabië, kunnen we er bovendien van uit gaan dat het hier om een bijzonder radicale variant van de islam gaat.

Vlaams Belang neemt hier akte van en ziet een bevestiging van wat het al meer als een decennium stelt: de erfpachtovereenkomst met Saoedi-Arabië voor de Grote Moskee in het Jubelpark moet zo snel mogelijk worden opgezegd. “Een moskee die onder controle staat van Saoedi-Arabië, één van de absolute topfinanciers van het internationaal terrorisme in het algemeen en IS en Al Qaeda in het bijzonder, heeft vanzelfsprekend geen plaats in onze hoofdstad,”aldus Dominiek Lootens, fractievoorzitter van het Vlaams Belang in het Brussels Parlement.
Bob De Brabandere
Voorzitter Vlaams Belang Brussel-19