GOOD MOVE = NO MOVE

 

Een leefbare stad: dat is iets wat elke Brusselaar wil. Uiteraard. Eén ding is alvast zeker: onze stad is er onder deze Brusselse regering niet leefbaarder op geworden. Criminaliteit, vuiligheid en verloedering zijn spijtig genoeg nog alomtegenwoordig.

Deze belangrijke leefbaarheidsproblemen zijn voor de machtspartijen blijkbaar geen prioriteit. Het enige dat men wel gepresteerd heeft, is de al penibele verkeerssituatie in onze stad zo mogelijk nog te verergeren. Het zogeheten GoodMove is uitgedraaid op NoMove. Brussel stond stil en staat vandaag nog steeds stil, en dat zo mogelijk op meer plaatsen dan voorheen.

Straten die vroeger rustig waren, werden plots drukke verkeersaders. Waar men vroeger snel van A tot B kon rijden, wordt men nu verplicht grote omwegen te maken, waardoor men met zijn voertuig langer in het verkeer is dan nodig. Handelaars die rekenen op een cliënteel dat met de wagen komt, zijn eenvoudigweg niet meer bereikbaar. In heel het gewest, ook op plaatsen waar dat geen enkel nut heeft, werd de zone 30 ingevoerd. Zelfs ziekenwagens en brandweerwagens geraken niet meer op een normale manier op hun bestemming. Verblind door groene waanideeën en ideologische prietpraat speelt de Brusselse regering letterlijk met levens.

Het Vlaams Belang zal zich blijven inzetten voor een Brussel voor de Brusselaars. Dat wil zeggen: alle Brusselaars, of die zich nu met de wagen, het openbaar vervoer, de fiets of te voet verplaatsen. Uiteraard kan de mobiliteit in onze stad beter. Maar deze problematiek ligt te gevoelig om over te laten aan wereldvreemde Ecolo-ideologen. 

Wij willen:

–  Overleg met de bevolking;

–  Respect voor alle weggebruikers, ook de automobilisten;

–  Doordachte mobiliteitsaanpassingen in plaats van experimenten.

VUL HIER UW GEGEVENS IN OM DE GRATIS STRESSBAL TE ONTVANGEN

Door een stressbal aan te vragen geeft u Vlaams Belang Brussel toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te verwerken.
We gebruiken uw gegevens voor toekomstige acties en om u op de hoogte te houden van initiatieven en standpunten van de partij.

U kan deze persoonsgegevens steeds opvragen, laten verbeteren of laten verwijderen. Dat kan per e-mail naar juridischedienst@vlaamsbelang.org of per brief naar VLAAMS BELANG Feitelijke Vereniging, Madouplein 8 bus 9, 1210 Sint-Joost-Ten-Node. Als u vindt dat we uw gegevens op een onrechtmatige manier verwerkt hebben, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Voor meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Belang: www.vlaamsbelang.org/privacyverklaring/