Het Vlaams Belang neemt akte van het feit dat de cdH niet langer wenst samen te werken met de PS, en dus (met medewerking van de MR) de stekker uit de Brusselse regering trekt. Het 37ste schandaal was blijkbaar de spreekwoordelijke druppel.

Het Vlaams Belang heeft hierbij wel twee bedenkingen. Het zou veel logischer zijn mocht de PS zelf overal uit het bestuur opstappen. Zowel in Brussel-Stad als in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Het is de PS die hoofdverantwoordelijke is voor de schandalen en het gegraai dat nu overal aan het licht komt, het zou dus in eerste plaats diezelfde PS moeten zijn die haar verantwoordelijkheid moet opnemen en al haar bestuurlijke functies zou moeten laten vallen.

Een tweede bedenking is dat het natuurlijk niet alleen de PS is die boter op het hoofd heeft. Zeker in Brussel zijn de MR en ook de cdH in hetzelfde cumulerende bedje ziek.  Dat de cdH zich nu plots weer maagd wil voelen, is bijzonder bevreemdend.

Het Vlaams Belang hoopt alvast dat de val van de Brusselse regering geen maneuver zal blijken om de onderzoekscommissie naar de misbruiken bij Samusocial (waar cdH-minister Fremault als lid van het College van de GGC medeverantwoordelijkheid draagt) al van voor de aanvang van de commissie stokken in de wielen te steken.