De Brusselse Regering heeft vandaag een besluit ondertekend, waarmee zij 7.440.000 euro aan subsidies toekent aan de vzw’s Dokters van de Wereld en Solidarimmo. De steun kadert in de “oprichting van nieuwe voorzieningen ter ondersteuning van de zorg voor kwetsbare bevolkingsgroepen in Brussel”. Wie die “kwetsbare bevolkingsgroepen” zijn weten we natuurlijk al lang. Illegalen, asielzoekers, sans-papiers,… . Kortom: iedereen behalve de autochtone Brusselaar die braaf jaar na jaar zijn belastingen betaalt.

De vereniging Dokters van de Wereld krijgt via het Brussels Gewest financiële middelen om tegemoet te komen aan de behoeften op korte, middellange en lange termijn die gepaard gaan met de komst van de vluchtelingen en migranten. Dus NIET voor het lenigen van nood in oorlogsgebied. Neen, om ze hier in Brussel verder te helpen, en zo de aantrekkingskracht van Brussel op illegalen en asielzoekers nog te verhogen. “Wir schaffen das”, weet u wel.

Het project omvat twee onderdelen. Ten eerste gerichte en onmiddellijke hulp bieden aan de vluchtelingen en migranten die geen of slechts beperkte toegang hebben tot zorgverstrekking in Brussel. En daarnaast de oprichting van twee “geïntegreerde centra voor sociale diensten en gezondheidszorg“.  Of Nederlandstaligen die in eigen taal niet in de zorgsector terecht kunnen er ook gebruik van kunnen maken is eerder twijfelachtig. Of autochtone daklozen er ook gebruik van kunnen maken is al evenzeer twijfelachtig.

Verder krijgt het nieuwe team de taak om – en ik citeer –  “vormingen en sensibiliseringsacties op te zetten voor de Brusselse actoren in de gezondheidszorg, een geestelijke gezondheidszorgaanbod te ontwikkelen dat afgestemd is op de doelgroep en tot slot concrete voorstellen te formuleren over de veranderingen die op verschillende niveaus doorgevoerd moeten worden om de toegang tot zorgverlening te verbeteren.” Lees: men zal zorgverleners leren hoe ze zich moeten aanpassen aan de eisen van de veelal islamitische vluchtelingen die hier toekomen. Geef als man een vrouw geen hand. Laat een vrouwelijke dokter geen man onderzoeken. En meer van dat fraais.

Het tweede onderdeel van het project omvat een dubbele investering in vastgoed. Voor sociale woningbouw voor de Brusselaars geen geld echter.. Beide infrastructuren, waarvoor 6.160.000 euro financiële steun uitgetrokken is, zullen beheerd worden door Solidarimmo, een vzw die aanstuurt op een gedeeld gebruik van gebouwen met als doel “kwetsbare personen” te huisvesten.

Zo weet U meteen waarom u jaar na jaar meer belastingen betaalt.