Het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt aan gezinnen met een gemiddeld of bescheiden inkomen hypothecaire kredieten, renovatieleningen, huurhulp en ook kredieten op afbetaling voor de samenstelling van een huurwaarborg aan. Daarnaast beschikt het Woningfonds over ongeveer 1.000 huurwoningen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Uit cijfers die Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens verzamelde blijkt echter dat het aantal aanvragen bij het Woningfonds in dalende lijn zit. Het aantal aanvragen voor een hypothecaire lening daalde van 1342 in 2014 tot 1183 in 2015 en 923 in 2016 (*)

Het hoogste aantal ondertekende aktes vinden we terug voor de gemeenten Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek en Schaarbeek.

Ook het aantal leningen op afbetaling voor de huurwaarborg daalde van 386 in 2014 naar 344 in 2015 en 284 in 2016 (*).

En ten slotte stellen we ook vast dat het aantal toewijzingen van woningen in dalende lijn zit: van 125 in 2014 en 150 in 2015 naar amper 81 in 2016 (*). In sommige gemeenten (Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren, Neder-over-Heembeek, Evere) met nochtans vele honderden aanvragen (bvb 765 in Evere) werd er geen enkele woning toegewezen. Weinig verwonderlijk dat er intussen bijna 5800 kandidaat-huurders in het wachtregister staan.

De dalende lijn bij het aantal toegekende kredieten en toegewezen woningen wijst er nochtans niet op dat de nood aan betaalbare woningen in Brussel is gedaald – integendeel! Wel dat het Woningfonds nood heeft aan nieuwe impulsen om zowel haar bekendheid als haar competitiviteit te verhogen. Ook zou het Gewest meer moeten inzetten op de bouw en verwerving van sociale woningen en woningen die via het Woonfonds kunnen worden toegewezen, teneinde de ellenlange wachtlijsten in de woonsector weg te werken. Zeker in gemeenten zoals Koekelberg of Ganshoren waar de jongste jaren geen enkele woning werd toegewezen dient dringend geïnvesteerd te worden.

 

 

 

(*) cijfers voor 2016 tot en met 30 september