Het 11 jaar geleden opgerichte Brussels Fiscaal Compensatiefonds dat tot doel had het aantal lokale (pest)belastingen drastisch terug te schroeven en andere taksen beter op elkaar af te stemmen, heeft zijn effect volledig gemist. Dat blijkt uit het antwoord van de hoofdstedelijke regering op vragen van Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens.

Na de islamitische aanslag in Brussel werd het budget van dat compensatiefonds opgetrokken van 17 naar 37 miljoen euro om de noodlijdende middenstand tegemoet te komen. Maar alhoewel de Brusselse gemeenten inderdaad een paar pestbelastingen afschaften (bvb op beeldschermen en drijfkracht) kwamen er gewoon andere in de plaats.

Als supermarktuitbater betaal je in Brussel aan belastingen en taksen 366% van het gemiddelde van de rest van Vlaanderen. Als horecabaas 304%. Brussel kent zo maar liefst 22 verschillende soorten heffingen – net het dubbele van pakweg Kortrijk en Aalst.

Daarnaast is er ook een groot verschil tussen de 19 Brusselse gemeenten onderling. Zo zijn er gemeenten die een extra taks heffen op horeca-uitbatingen die na een opgelegd sluitingsuur willen open blijven. Het jaarlijkse bedrag van deze belasting varieert afhangende van de gemeente van 350 tot 3.000 euro per drankgelegenheid, zo blijkt uit cijfers die het Vlaams Belang kon verzamelen.

Het Vlaams Belang eist dan ook dat er een einde komt aan de wildgroei aan taksen en heffingen en aan de grote intra-Brusselse verschillen. De Brusselse zelfstandigen kennen moeilijke tijden. Er waren de terroristische aanslagen in Zaventem en Brussel die de lokale economie een stevige knauw hebben gegeven, maar er is ook de rampzalige voetgangerszone en het ontbreken van een realistisch mobiliteitsbeleid in Brussel dat nefast is voor de handel en de horeca in de hoofdstad. En dat terwijl het net de middenstand is die Brussel vandaag recht houdt en die er voor zorgt dat Brussel nog een levendige en ietwat leefbare stad blijft.