Dat de 19 Brusselse gemeenten een chronisch geldgebrek kennen is niet nieuw. Dat ze daarvoor een hele resem aan lokale taksen en belastingen heffen is eveneens een oud zeer. Maar ondanks allerhande beloften om dit op gewestelijk vlak te gaan stroomlijnen en om te gaan snoeien in de wildgroei aan lokale belastingen lijkt sedert de vorige verkiezingen eerder het tegenovergestelde te gebeuren. Unizo trekt aan de alarmbel en bevestigt daarmee datgene wat het Vlaams Belang ook al jaren aankaart: zeker als winkelier of horecabaas is Brussel een ramp om te ondernemen.

Als supermarktuitbater betaal je in Brussel aan belastingen en taksen 366% van het gemiddelde van de rest van Vlaanderen. Als horecabaas 304%. Brussel kent zo maar liefst 22 verschillende soorten heffingen.

Daarnaast is er ook een groot verschil tussen de 19 Brusselse gemeenten onderling. Zo zijn er gemeenten die een extra taks heffen op horeca-uitbatingen die na een opgelegd sluitingsuur willen open blijven. Het jaarlijkse bedrag van deze belasting varieert afhangende van de gemeente van 350 tot 3.000 euro per drankgelegenheid, zo blijkt uit cijfers die Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens kon inkijken.

Het Vlaams Belang vraagt dan ook aan de Brusselse regering om een einde te stellen aan de wildgroei aan taksen en heffingen en aan de grote intra-Brusselse verschillen. De Brusselse zelfstandigen kennen moeilijke tijden. Er waren de terroristische aanslagen in Zaventem en Brussel die de lokale economie een stevige knauw hebben gegeven, maar er is ook de rampzalige voetgangerszone en het ontbreken van een realistisch mobiliteitsbeleid in Brussel dat nefast is voor de handel en de horeca in de hoofdstad. En dat terwijl het net de middenstand is die Brussel vandaag recht houdt en die er voor zorgt dat Brussel nog een levendige en ietwat leefbare stad blijft.  Het Brusselse fiscale beleid is echter van dien aard om de middenstand en horeca definitief de stad uit de drijven.  De eerder door de regering en minister Gosuin aangekondigde maatregelen ter ondersteuning van de middenstand zoals het verstrekken van extra kredieten door finance.brussels en het Brussels Waarborgfonds aan ondernemingen in moeilijkheden, zijn niet alleen louter druppels op een hete plaat, maar zijn vooral vijgen na Pasen. Het mag niet louter de bedoeling zijn om bedrijven en ondernemers in nood te helpen, maar we moeten er in de eerste plaats voor zorgen dat ze niet in nood geraken.

Het Vlaams Belang zal de Brusselse regering hierover interpelleren. Fractievoorzitter Dominiek Lootens : “Het wordt tijd dat de Brusselse regering zijn verantwoordelijkheid opneemt. Er moet paal en perk worden gesteld aan de wildgroei van lokale belastingen, en het fiscaal beleid in de 19 gemeenten moet op een veel betere manier worden gestroomlijnd. Dat de middenstand en de ondernemers die vandaag Brussel rechthouden worden misbruikt als melkkoeien om de lege gemeentekassen te vullen is enorm kortzichtig. Het gewin op korte termijn zal ongetwijfeld uitmonden in een stadsvlucht uit Brussel.”