“Wil men de armoede in Brussel aanpakken, dan dient men te stoppen met nog meer armoede te importeren.”

Niet minder dan 90% van de leefloners in Brussel zou van vreemde herkomst zijn. Het feit dat allochtonen en immigranten sterk oververtegenwoordigd zijn en blijven in de bijstandsuitkeringen, bevestigt de these dat massa-immigratie en een open sociale zekerheid onverenigbaar zijn. Intussen blijft het armoedecijfer in Brussel ook klimmen. Vlaams Belang is duidelijk: “Wil men de armoede in Brussel aanpakken, dan dient men te stoppen met nog meer armoede te importeren.”​

Drie op de tien leefloners in België hebben niet de Belgische nationaliteit. Maar zeker zeven op de tien leefloners zijn niet van Belgische origine. In Brussel loop dat aantal zelfs op tot niet minder dan 9 op tien. Die categorie omvat naast de buitenlanders ook Belgen die met een andere nationaliteit geboren zijn of van wie een van de ouders een andere nationaliteit had. Eerste én tweede generatie migranten dus. De integratiemonitor bevestigt ook iets wat we al lang wisten, namelijk dat in verhouding tot de bevolking de immigratie van vreemdelingen veruit het hoogst ligt in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Intussen leerde de welzijnsbarometer ons recentelijk dat het armoedecijfer in Brussel dramatisch blijft. Ongeveer een derde van de Brusselaars moet zien rond te komen met een inkomen onder de armoederisicogrens, en meer dan een vijfde is afhankelijk van een vervangingsinkomen of uitkering. En de situatie zal er niet op verbeteren: Bijna één vijfde (18 procent) van de actieve Brusselse bevolking is een niet-werkende werkzoekende, bij de jongvolwassenen (jonger dan 25 jaar) gaat het zelfs om 26 procent. Het aandeel werkzoekenden zonder een werkloosheidsuitkering steeg de afgelopen jaren bovendien sterk, van 43 procent in 2007 tot 66 procent in 2017.

Vlaams Belang Brussel-voorzitter Bob De Brabandere “Dat “immigratie een aanwinst zou zijn voor het land”, zoals onder meer staatssecretaris Francken beweerde, wordt door deze cijfers staalhard tegengesproken. Wil men de armoede die hier onder meer en vooral in Brussel stevig rondwoekert aanpakken, dan dient men te stoppen met nog meer armoede te importeren. Dat kan alleen door de immigratiekraan onherroepelijk dicht te draaien.”

Fractievoorzitter in het Brussels parlement Dominiek Lootens vult aan: “Bovendien kan men kan van de belastingbetaler, die vandaag al kapot belast wordt, niet blijven verlangen dat hij bankautomaat voor sociale toeristen blijft spelen. Men dient het Deens voorbeeld te volgen en een koppeling te maken voor immigranten waarbij pas een uitkering kan worden bekomen, nadat men een aantal jaar  gewerkt heeft.” Het parlementslid wijst ook met een beschuldigende vinger naar het Franstalig onderwijs in Brussel: “Dat het Franstalig onderwijs in Brussel er vandaag de dag nog steeds niet in slaagt tweetalige leerlingen af te leveren, zadelt diezelfde leerlingen al van bij de start op met een enorme handicap op de arbeidsmarkt. Indien er geen sprake is van een totale mentaliteitswijziging op dat vlak, zal het probleem alleen nog maar blijven toenemen.”