In de bevoegde commissie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement stelde Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens enkele pertinente vragen over de zoveelste antiracismecampagne van de Brusselse regering.

Zo vroeg hij onder meer waarom racisme altijd en overal als eenrichtingsverkeer wordt beschouwd van de stoute blanke man tegenover de ‘allochtonen’, en waarom het anti-Vlaams racisme in Brussel nooit aangepakt wordt.

Ook het taalracisme, waar de Brusselse regering zelf voor verantwoordelijk is, werd door het Vlaams Belang aangekaart.

Helaas, voor de Brusselse regering en Brussels Staatssecretaris Bianca Debaets is anti-Vlaams racisme en taalracisme geen enkel probleem in Brussel. Dat weet U dan ook weer.

U vindt de vraag van Dominiek Lootens en het antwoord van Debaets via volgende link: Racisme