In de bevoegde commissie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement stelde Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens enkele pertinente vragen over de zoveelste antiracismecampagne van de Brusselse regering. Zo vroeg hij onder meer waarom racisme altijd en overal...